Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin elektron xəbər xidməti

Bundan sonra elmi-texniki əsərlərin digər əcnəbi dillərə tərcüməsi daha mükəmməl həyata keçiriləcək


Bundan sonra elmi-texniki, eləcə də klassik, müasir ədəbi-mədəni nümunələrin, publisistik əsərlərin digər əcnəbi dillərə tərcüməsi daha mükəmməl həyata keçiriləcək. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin davamlı fəaliyyətinin təşkili haqqında AMEA Rəyasət Heyəti sərəncam imzalamışdır.

AR Prezidentinin “Azərbaycan dilinin qloballaşma şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı” haqqında 23 may 2012-ci il tarixli, 2236 №-li sərəncamı ilə respublikada müxtəlif sahələrdə tərcümə işinin mərkəzləşdirilmiş qaydada və məqsədyönlü aparılması üçün AR Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi yaradılmışdır. “ICTnews” elektron xəbər xidmətinə bu barədə AMEA-dan məlumat verilib.

Akademiyadan bildirilib ki, Tərcümə Mərkəzinin Azərbaycanın klassik və müasir ədəbi-mədəni nümunələrinin, elmi, texniki və publisistik əsərlərin dünya xalqlarının dillərinə, həmçinin aparıcı dünya ədəbiyyatlarının Azərbaycan dilinə tərcümə prosesinin mükəmməl təşkili və təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

Sərəncamda tərcümə sahəsində elmi-texniki nailiyyətlərin əks olunması və AR Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzinin davamlı fəaliyyətinin təşkil edilməsi məqsədilə AMEA-nın elmi bölmələrinə və regional elmi mərkəzlərinə Tərcümə Mərkəzinin işinin təmin olunması üçün tərcüməsi nəzərdə tutulan əsərlərdən ibarət təkliflər paketinin hazırlanıb bir həftə ərzində AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilməsi və təkliflər hazırlanarkən əsərlərin elmi-nəzəri, ədəbi-estetik əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla onların orijinalının və tərcümə olunacaq dillərin ədəbiyyat siyahısında əksini tapmasına diqqət yetirilməsi tapşırılmışdır.


HƏQİQƏT

06/10/12    Çap et