12px13px15px17px
Tarix:25/11/14

RYTN-in normativ hüquqi aktlarında dəyişikliklər edildi
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
RABİTƏ VƏ YÜKSƏK TEXNOLOGİYALAR NAZİRLİYİ
 

QƏRAR


 
 
№ 02
 
Bakı şəhəri                                                                                    06.11.2014-cü il
 

 
Normativ hüquqi aktlarda dəyişikliklər edilməsi barədə
 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin yaradılması haqqında" 2014-cü il 7 mart tarixli 326 nömrəli Sərəncamının 2.2.3-cü yarımbəndinin və "Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin fəaliyyətinin təmin edilməsi və "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 10 avqust tarixli 111 nömrəli Fərmanının ləğv edilməsi haqqında" 2014-cü il 19 iyun tarixli 185 nömrəli Fərmanının 5.3-cü bəndinin icrası məqsədiilə
 
QƏRARA ALIR:
 
       1."Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar"ın təsdiq edilməsi barədə"Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 2011-ci il 30 dekabr tarixli 1 nömrəli qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
 
        1.1. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar"ınadında, 1.3-cü bəndində (hər iki halda), 1.4-cü bəndində, 1.5-ci bəndində (hər iki halda), 2.1-ci bəndində, 3.1-ci bəndində, 4.2-ci bəndində (hər iki halda), 4.3-cü bəndində (hər iki halda), 4.4-cü bəndində (hər iki halda), 4.11-ci bəndində (hər üç halda), 5.1-ci bəndində, 5.4-cü, 5.8-ci, 5.9-cu bəndlərində, 5.13-cü bəndində (hər iki halda), 5.14-cü bəndində (hər iki halda), 5.15-ci bəndində, 5.15.1-ci yarımbəndində, 6.2-ci bəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;

1.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar"a 1 nömrəli əlavənin başlığında və adında "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
1.3. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar"a 2 nömrəli əlavənin başlığında, adında və mətnində (hər iki halda) "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
       1.4. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar"a 3 nömrəli əlavənin başlığında, adında və mətnində (hər iki halda) "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
1.5. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən baxılan inzibati xətaların törədilməsinə görə inzibati tənbehlərin tətbiqi haqqında Qaydalar"a 4 nömrəli əlavənin başlığında, adında və mətnində (hər iki halda) "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin.
 
2. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 2012-ci il 3 sentyabr tarixli 1 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsi Qaydaları"nın 1.3-cü bəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin.
 
3. "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında"Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin 2012-ci il 28 dekabr tarixli 3 nömrəli qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
 
3.1. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü bəndində, 2.2.1-ci yarımbəndinin"Xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsinə görə dövlət rüsumunun ödənilməsi  üçün hesab" hissəsində, 3.4-cü bəndində, 3.5.2-ci yarımbəndində, həmin inzibati reqlamentə 1 və 2 nömrəli əlavələrin başlıqlarında "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
3.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların dövriyyəsi üçün xüsusi icazə verilməsi məqsədi ilə müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü, 3.4-cü bəndlərində, 3.5.2-ci yarımbəndində, həmin inzibati reqlamentə 1 və 2 nömrəli əlavələrin başlıqlarında "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
 
 
3.3.  həmin qərarla təsdiq edilmiş"İxrac nəzarətinə düşən mallar (işlər, xidmətlər, əqli fəaliyyətin nəticələri) üzrə xüsusi icazə verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü, 3.4-cü bəndlərində, 3.5.2-ci yarımbəndində, həmin inzibati reqlamentə 1 və 2 nömrəli əlavələrin başlıqlarında "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
3.4.  həmin qərarla təsdiq edilmiş"Təsisçisi və ya redaksiyasının daimi yeri Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda olan xarici dövri mətbu nəşrlərin Azərbaycan Respublikasında yayılmasına razılıq verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü bəndində, 3.3.4-cü yarımbəndində, 3.4-cü bəndində, 3.5.2-ci yarımbəndində, həmin inzibati reqlamentə 1 və 2 nömrəli əlavələrin başlıqlarında "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
3.5. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Telefon çəkilişi, nömrənin dəyişdirilməsi və addan-ada keçirilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü bəndində (hər iki halda), 1.5-ci bəndində, 3.3.1-ci yarımbəndində, 3.4-cü bəndində, 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
3.6. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Rabitə xidmət haqlarının internet vasitəsilə ödənilməsi üzrə inzibati reqlament"in 1.2-ci,1.4-cü bəndlərində, 3.3.1-ci yarımbəndində, 3.4-cü bəndində, 3.4.1-ci, 3.5.2-ci yarımbəndlərində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin.
 
4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin kollegiyasının 2013-cü il 4 fevral tarixli 3 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Poçt-maliyyə xidmətləri" Avtomatlaşdırılmış Korporativ İnformasiya Sisteminin çıxarışlarının uçotu Qaydaları"nın 1.1-ci bəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin.
 
5. "Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən göstərilən elektron xidmətlər üzrə inzibati reqlamentlərin təsdiq edilməsi haqqında"Azərbaycan Respublikası Rabitə vəİnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin kollegiyasının 2013-cü il 3 oktyabr tarixli 8 nömrəli qərarında aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
 
5.1.  həmin qərarla təsdiq edilmiş "Nömrə resurslarının ayrılması üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.2-ci, 1.4-cü bəndlərində, 2.2.1-ci yarımbəndinin "Nömrə resurslarının ayrılması və istifadəsinə görə ödənişin aparılması üçün hesab" hissəsində, həmin inzibati reqlamentə 1 və 2 nömrəli əlavələrin başlığında "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.2. həmin qərarla təsdiq edilmiş "İnternet xidmətlərinə qoşulma üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.2-ci bəndində və 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.3. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Telekommunikasiya vasitələrinə və qurğularına uyğunluq sertifikatının verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü bəndində, 3.5.2-ci yarımbəndində, həmin inzibati reqlamentə 1 və 2 nömrəli əlavələrin başlığında "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.4. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Radiorabitə vasitələrinin qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü bəndində,2.6.1-ci və 3.5.2-ci yarımbəndlərində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.5. həmin qərarla təsdiq edilmiş"Rabitə və kommunal xidmətlər üzrə borcların internet vasitəsilə öyrənilməsi üzrə inzibati reqlament"in 1.2-ci, 1.4-cü bəndlərində və 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.6. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Şəhərlərarası və beynəlxalq danışıq qəbzləri (danışıqların açıqlamaları) barədə məlumatın verilməsi üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü bəndində və 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.7. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərinin izlənilməsi üzrəinzibati reqlament"in 1.2-ci, 1.4-cü bəndlərində və 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.8. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Dövri mətbuata internet-abunə üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cü bəndində və 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin;
 
5.9. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Elektron imzanın verilməsi üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu üzrə inzibati reqlament"in 1.4-cübəndində və 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin.
 
6. Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin kollegiyasının 2014-cü il 12 fevral tarixli 2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Telefon servis xidmətlərinə qoşulma üzrə inzibati reqlament"in 1.2-ci, 1.4-cü bəndlərində və 3.5.2-ci yarımbəndində "İnformasiya Texnologiyaları" sözləri "Yüksək Texnologiyalar" sözləri ilə əvəz edilsin.
 
7. Hüquq və insan resursları şöbəsinə(B.Məmmədov) tapşırılsın ki, bu qərarın Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların DövlətReyestrinə daxil edilməsi məqsədi ilə 3 gün müddətindəAzərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyinətəqdim olunmasını təmin etsin.
 
8. Bu qərar Azərbaycan Respublikasının Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinin elektron variantında dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.
 
 
Nazir                                                                                                        Ə. Abbasov
 
 
 Baxış sayı: 1050

© İstifadə edilərkən İctnews-a istinad olunmalıdır

Facebook Google Favorites.Live BobrDobr Delicious Twitter Propeller Diigo Yahoo Memori MoeMesto


21 Fevral 2020

20 02 2020

20/02/20
Kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri üçün beynəlxalq seminar və təlimlərə qeydiyyat başlayıb

Cari ilin 02-06 mart tarixlərində ölkəmizdə təşkil olunacaq II Beynəlxalq “Kibertəhlükəsizlik həftəsi” çə

20/02/20
“Sony” ucuz smartfonunu təqdim edib

“Sony” şirkəti ucuz “Xperia L4” smartfonunu təqdim edib.

20/02/20
"Copypaste" konsepsiyasının ixtiraçısı dünyasını dəyişib

İnterfeys və proqramlarda "kəsmək", "kopyalamaq" və "yerləşdirmək" (cut, copy, paste) kimi funksiyaların

20/02/20
“Qualcomm” smartfonlar üçün dünyada ilk 5 nanometrlik “5G” modemi təqdim edib

“Qualcomm” şirkəti üçüncü nəsil “5G” modemini (“Snapdragon X60”) təqdim edib. Bu, həm

20/02/20
Çində smartfonlara tələbat kəskin azalıb

Çində koronavirusa görə smartfonların satışı kəskin azalıb. Xəstəliyin yayılması əksər satış nöqtələrinin

20/02/20
Çin 4 eksperimental peykini uğurla orbitə çıxarıb

Çin 4 eksperimental peykini uğurla orbitə çıxarıb. Bu barədə Çinin Aerokosmik Elm və Texnika korporasiyas

20/02/20
Cənubi Koreyada ilk “Google” “bulud” regionu istifadəyə verilib

“Google” şirkəti Seulda “bulud” regionunu istifadəyə verib. Bu, şirkətin Cənubi Koreya bazarı üçün ilk,

20/02/20
Avropa Komissiyası yeni rəqəmli strategiya təklif edib

Avropa Komissiyası rəqəmli məlumatların istifadəsi və idarə olunma prinsiplərini özündə birləşdirəcək rəq

20/02/20
“Crew Dragon” raketi kosmik turistlərin orbital uçuşları üçün istifadə ediləcək (VİDEO)

Kosmik turistlərin uçuşunun təşkili ilə məşğul olan ABŞ-ın “Space Adventures” şirkəti “SpaceX” korporasiy

20/02/20
Mobil qurğular beyində dəyişikliklər yaradır

Alimlər smartfon asılılığı olan insanların beyninin forma və ölçüsündə dəyişikliklər aşkarlayıblar. Belə