12px13px15px17px
Tarix:08/06/15

“Rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb olunan şərtlərin təsdiq edilməsi haqqında” qərara dəyişikliklər edilib

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin qərarı
 
 

№ 200                                    Bakı şəhəri, 22 may 2015-ci il

 

"Rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı  tələb  olunan şərtlərin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 7 iyul tarixli 131 nömrəli qərarında dəyişikliklər edilməsi haqqında

 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 
 

1. "Rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb olunan şərtlərin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2005-ci il 7 iyul tarixli 131 nömrəli qərarında (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2005, №7, maddə 665,  №12, maddə 1226; 2014, №6, maddə 747) aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
 

1.1. adına və 2-ci hissəsinə "Rabitə müəssisələri (operatorlar)" sözlərindən sonra ", həmçinin onların diler və distribüterləri" sözləri əlavə edilsin;
 

1.2. preambulada "Rabitə haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 31-1-ci" sözləri "Telekommunikasiya haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 39.1-ci" sözləri ilə əvəz edilsin;
 

1.3. aşağıdakı məzmunda 2.1-ci hissə əlavə edilsin:
 

"2.1. Telefon nömrələrinin (sabit, mobil) operatorların şəbəkəsində aktivləşdirilməsi, ərizəçiyə dair məlumatlar Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin Məlumat Hesablama Mərkəzi (MHM) üzərindən, fiziki şəxslər üçün "Giriş-çıxış və qeydiyyat" idarələrarası avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi", hüquqi şəxslər üçün isə Elektron Hökumət Portalına qoşulmuş informasiya sistemləri vasitəsilə identifikasiya edilərək "Rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı zamanı tələb olunan şərtlər"ə uyğun olaraq operatorların və MHM-in vahid məlumat bazasına onlayn rejimdə elektron formada daxil edildikdən sonra 24 saat müddətində təmin olunsun.";
 

1.4. 3-cü hissəsində "abonentin" sözü "abunəçinin" sözü ilə əvəz edilsin;
 

1.5. 4-cü hissə aşağıdakı redaksiyada verilsin:
 

"4. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi Daxili İşlər Nazirliyi və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə razılaşdırmaqla, rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən xidmət göstərilən fiziki və hüquqi şəxslər haqqında vahid məlumat bazasının formalaşdırılmasının təşkilini və digər məsələlərin həll olunmasını təmin etsin.";
 

1.6. aşağıdakı məzmunda 5-ci və 6-cı hissələr əlavə edilsin:
 

"5. Rabitə müəssisələri (operatorlar) öz şəbəkələrinin, əlaqədar sistem və texniki vasitələrinin bu qərara uyğunlaşdırılmasını 3 (üç) ay müddətində tam başa çatdırsınlar və bu müddətdən sonra  telefon nömrələrinin (sabit, mobil) satışını yalnız bu qərara uyğun həyata keçirsinlər;
 

6. Azərbaycan Respublikasının Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi bu qərarın icrasını nəzarətdə saxlasın.";
 

1.7. həmin qərarla təsdiq edilmiş "Rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb olunan Şərtlər" yeni redaksiyada təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Artur RASİ-ZADƏ,

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri 

Azərbaycan  Respublikası  Nazirlər

Kabinetinin  2015-ci il 22 may

tarixli 200 nömrəli qərarı ilə

təsdiq edilmişdir

 

 

 

Rabitə müəssisələri (operatorlar)tərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı tələb olunan

 

ŞƏRTLƏR

 

1. Təşkilati-hüquqi və mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən rabitə müəssisələri (operatorlar) (bundan sonra - rabitə müəssisələri), həmçinin onların diler vədistribüterləritərəfindən rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi zamanı aşağıdakışərtlər təmin edilir:
 

1.1. fiziki və hüquqi şəxslərlə bağlanılan müqavilələrdə və abunəçilərə dair məlumat bazalarında bu şərtlərin əlavəsində göstərilən məlumatların əks olunması;
 

1.2. fiziki və hüquqi şəxslərlə bağlanılan müqavilələrdə abunəçinin identifikasiya modulunun (Sim kartlar və s.) başqa şəxslərə daimi istifadəüçün, habelə mütəmadi gəlir (mənfəət) əldə etmək məqsədi ilə kirayəyəverilməsinə qadağa qoyulmasınınəks olunması;
 

1.3. fiziki və hüquqi şəxslərlə bağlanılan müqavilədə abunəçinin identifikasiya modulunun (Sim kartlar və s.) və mobil telefon aparatının oğurlanması və itirilməsi barədə fiziki və hüquqi şəxslər tərəfindən dərhal Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin yerli qurumlarının məlumatlandırılması haqqında müvafiq qeydin olması;
 

1.4. fiziki və hüquqi şəxslərlə bağlanılan müqavilənin Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində olması və həmin müqaviləyə fiziki şəxsin (hüquqi şəxs tərəfindən bağlanıldığı təqdirdə, istifadə edən fiziki şəxsin) fotoşəkillə olan şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin surətinin əlavə olunması;
 

1.5. mobil operatorların şəbəkələrindərouminq rabitəsində olan xarici istifadəçilərə aid qeydiyyata alınmış bütün məlumatların ən azı1 (bir) il müddətindəsaxlanılmasının təmin edilməsi.
 

 

 

 

 

"Rabitə müəssisələri (operatorlar) tərəfindən

rabitə vasitələrinin satışı və istifadəsi

zamanı tələb olunan Şərtlər"ə

əlavə


 

Rabitə müəssisələri tərəfindən xidmət göstərilən fiziki və hüquqi şəxslərlə bağlanılan müqavilələrdə və abunəçilərə dair məlumat

bazalarında nəzərdə tutulması vacib olan

 

 

 

MƏLUMATLAR

 

 

 

 

Sıra

№-si

Məlumatın növü

Vacibolan məlumatların qeydi

 

müqavilədə

 

abunəçilərə dair məlumat bazalarında

1

2

3

4

1.

Telefon nömrəsi

2.

Abunəçinin Simkartının nömrəsi

3.

Abunəçinin   identifıkasiya   modulunun parametrləri (İMSİ və s.)

 

-

 

4.

Mobil telefonun beynəlxalq identifıkasiya nömrəsi (İMEİ)

 

-

 

5.

Telefon nömrəsinin aktivləşdirmə tarixi (nömrənin satışı və məlumat  bazasının  doldurulması  vaxtı)

 

 

 

6.

Abunəçi haqqında məlumatlar:

 

 

6.1.

abunəçi fiziki şəxs olduqda

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi və yaümumvətəndaş pasportu, Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin və əcnəbinin sənədi, əcnəbi vətəndaşın pasportu əsasında abunəçinin (istifadəçinin, məsul şəxsin) soyadı, adı və atasının adı 

 

 

 

 

 


 

1

2

3

4

6.1.1.

abunəçinin sənədinin adı və nömrəsi

6.1.2.

abunəçinin (Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxsin və əcnəbinin) fərdi identifikasiya nömrəsi (FİN)

 

6.1.3.

abunəçini nsənədinin verilmə tarixi

6.1.4.

abunəçinin vətəndaşı olduğu ölkə

6.1.5.

abunəçinin doğulduğu yer

 

6.1.6.

abunəçinin doğulduğu tarix

6.1.7.

abunəçinin yaşadığı ölkə

6.1.8.

abunəçinin yaşadığı şəhər və ya respublikanın rayonu

6.1.9.

abunəçinin yaşadığı şəhərin rayonu

6.1.10.

abunəçinin yaşadığı qəsəbə və ya kənd

 

 

 

 

6.1.11.

abunəçinin yaşadığı ünvanın poçt indeksi

6.1.12.

abunəçinin yaşadığı küçə

6.1.13.

abunəçinin yaşadığı kvartal

6.1.14.

abunəçinin yaşadığı ev

6.1.15.

abunəçinin yaşadığı mənzil

6.2.

Abunəçi hüquqi şəxs olduqda adı

6.2.1.

hüquqi şəxsin qeydiyyatdan keçdiyi ölkə

6.2.2.

hüquqi şəxsin ünvanı

 

 

6.2.3.

hüquqi şəxsin VÖEN-i

6.2.4.

hüquqi şəxsin bank rekvizitləri (bankın adı, hesablaşma hesabının nömrəsi)

6.2.5.

hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsinin soyadı, adı və atasının adı

1

2

3

4

6.2.6.

hüquqi şəxsin səlahiyyətli nümayəndəsinin sənədinin nömrəsi

7.

Abunəçinin əlaqə telefonu

(o cümlədən mobil)

 

 

8.

Abunəçinin elektron poçt ünvanı (əgər varsa)

9.

Dilerin adı və ünvanı

10.

Dilerin kodu

-

11.

Distribüterin adı və ünvanı

12.

Distribüterin kodu

-

13.

Müqaviləni qəbul edən şəxsin soyadı, adı, atasının adı  və telefon nömrəsi

14.

Müqaviləni qəbul edən şəxsin şəxsiyyət vəsiqəsinin  nömrəsi

-


 

Qeyd. Məlumatlar bütün rabitə müəssisələri (operatorlar), həmçinin onların diler və distribüterləri tərəfindən Azərbaycan dilində "UNİCOD"la yazılmalı və təqdim edilməlidir.

 

Baxış sayı: 320

© İstifadə edilərkən İctnews-a istinad olunmalıdır

Facebook Google Favorites.Live BobrDobr Delicious Twitter Propeller Diigo Yahoo Memori MoeMesto


26 May 2020

25 05 2020